გადახდები

1. თქვენი პროფილის მეშვეობით. (სესხის დაფარვა ან გადავადება)

თქვენს კაბინეტში, მენიუ "კრედიტები", შეგიძლიათ აირჩიოთ ველი "გადახდა". სისტემა ავტომატურად გადაგიყვანთ ბანკის გადახდის გვერდზე, სადაც თქვენი პირადი ბარათის მონაცემების შეყვანის შემდგომ შეგიძლიათ დაფაროთ სესხი.

გადავადების შემთხვევაში, საჭიროა შეხვიდეთ თქვენს კაბინეტში, მენიუ "კრედიტები" და აირჩიოთ ველი "გადავადება" სესხის ოდენობის და ვადის შესაბამისად სისტემა ავტომატურად გადაგიყვანთ ბანკის გადახდის გვერდზე, სადაც თქვენი პირადი ბარათის მონაცემების შეყვანის შემდგომ შეგიძლიათ მოახდინოთ სესხს გადავადება.  

2. სწრაფი გადახდის ტერმინალით. (სესხის დაფარვა ან გადავადება)

სესხის გადახდა ან გადავადება შეგიძლიათ TBC pay -სა და Express pay-ის სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით.სწრაფი გადახდის ტერმინალით სარგებლობისას აუცილებელია იცოდეთ თქვენი პირადი ნომერი. თქვენს მიერ განხხორციელებული გადახდა აისახება მომენტალურად. (გაითვალისწინეთ ტერმინალის მომსახურების საკომისიო და დარწმუნდით რომ სრულად დაფარეთ სესხი)

3. ბანკით ან ინტერნეტ ბანკით. (სესხის დაფარვა ან გადავადება)

  საბანკო ან ინტერნეტ ბანკით გადარიცხვისას, გთხოვთ, დანიშნულების ველში მიუთითოთ თანხის გადმორიცხვის დანიშნულება, პირადი ნომერი და სესხის ნომერი, (მაგ: სესხის დაფარვა, 10101010101, სესხის ნომერი: 158)  ხოლო გადავადების შემთხვევაში (მაგ: სესხის გადავადება, 10101010101, სესხის ნომერი: 158)
კომპანია: შპს "არკადია კაპიტალი"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 404470274

ჩვენი საბანკო ანგარიშებია:
 
 
 

საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE86BG0000000809585900 

თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE40TB7894836020100001 




 

თანხა:
ვადა:

სესხის დაფარვის თარიღი: 00.00.0000

თანხა: 0 ლარი

საკომისიო: 0 ლარი

გადასახდელი: 0 ლარი

სესხის გადავადების საფასური

7 დღით 1.33 ლარი

14 დღით 2.68 ლარი

30 დღით 5.85 ლარი