თანხა:
 
ვადა:

სესხის დაფარვის თარიღი: 00.00.0000

სესხი

სესხის გადავადების საფასური

თანხა: 0 ლარი

საკომისიო: 0 ლარი

გადასახდელი: 0 ლარი

7 დღით 1.33 ლარი

14 დღით 2.68 ლარი

30 დღით 5.85 ლარი